7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Değerli Öğrencilerimiz;

Öğrenci odaklı üniversitemizde siz değerli öğrencilerimizin yaşayabileceği her türlü sorunda yanınızda olmak için üniversitemiz bünyesinde “Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışma Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Koordinatörlük olarak önceliğimiz siz değerli öğrencilerimizin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmesi için gerekli önleyici ve iyileştirici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda Koordinatörlük olarak başlıca amaçlarımız şunlardır;

  • Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yönelik psikolojik değerlendirme ve psikolojik danışma hizmeti sunmak ve gerektiğinde öğrencilerimizi ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek.
  • Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, sağlıklı kararlar verebilmelerine, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarına, ders başarılarının arttırılmasına, üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmelerine, üniversite yaşamına uyum sağlamalarına; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
  • Tarama anketleri ile desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimizi tespit ederek gerekli önleyici rehberlik çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamak.
  • Ruh sağlığını ve psikolojik iyi oluş halini destekleyen konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak.
  • Üniversitemiz bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
  • Öğrencilerimize sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve gerektiğinde sportif, sanatsal vb. alanlara yönlendirmek.
  • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerimizi gerektiğinde ilgili birimlere (üniversite vakfı vb) yönlendirmek.

İhtiyaç duyduğunuz anda siz değerli öğrencilerimizin yanındayız. ZBEÜ Farabi Kampüsü Mediko Binasındayız. İnternet ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

İnternet Adresi: pdr.beun.edu.tr

Instagram: beunogrencidestek

ZBEÜ ÖĞRENCİ DESTEK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin